Recent Works

‘strictly blacks, characterized by austere grids, square lines; the Golden balance between mass and void….’
‘strikt zwarten, gekenmerkt door sobere roosters, vierkante lijnen; de gouden balans tussen massa en leegte….’

Mario Gerosa, Architectural Digest, Vanity Fair Network

Upcoming